Kde může být ?

     Alda má krásný smysl pro humor. Přišel k nám jako dvouapůlletý valášek českomoravského belgika. Podle koňského věku to je dorůstající zvědavý a veselý kluk. Dovezli jsme si ho v listopadu do čerstvě vybudovaného boxu ve stodole. Jako výběh mu do jara sloužila rozlehlá ovocná zahrada se spoustou stromů.

Brzy napadl sníh a já se šla za ním podívat. Nesla jsem mu vodu, aby se napil. Prošla jsem stodolou a vyšla na zahradu. Z vrat stodoly jsem ji přehlédla celou. Mezi stromy byl čerstvý sníh, všude bílo, nikde ani stopa a Alda nikde. Nevěřícně jsem se znovu rozhlédla. Ale opravdu nikde není. Jediné, co mě napadlo bylo, že ještě než sníh napadl, koník utekl ze zahrady. Zahrada je celá obehnaná vysokým kamenným plotem, jen na druhé straně je zatarasený vjezd. Tak že by se tudy dostal ven?

Jdu přes zahradu a říkám si : " Kam se poděl?" Dojdu na druhý konec ke vjezdu a rozhlížím se po louce, ale nikde ho nevidím. Ustaraně se otočím nazpět, když v tom ho spatřím zapasovaného mezi boční stěnu stodoly, kam ze vrat není vidět a jabloň, jak se mi celou dobu řechtá a baví se jak ho hledám... S úlevou jsem se k němu rozeběhla a donesla vodu.

                                                                                          Alda