Nabízím

tyto služby:


Taneční meditace Mohendžodáro

Taneční meditace jsou jedinečným systémem péče o ženské tělo a duši. Jsou určeny ženám, které se zajímají o osobní rozvo,j  o poznání, nalezení a rozvíjení své ženské tvůrčí síly. Tento sytém vychází ze starodávné indické tradice Tantra jógy Mohendžodáro. Jde o devět meditací, jemných a laskavých, podporujících plynutí. Jsou naladěné na ženu a odpovídají jejich potřebám.

Originální hudba využívá mnoho muzikoterapeutických metod s hlubokým účinkem. Pracuje s rytmy , tóninami, frekvencemi, barvami nástrojů, hlasem. Vede ženu k přirozeným projevům a vyjadřování se. Názvy meditací jsou například :

Laskavé sebepřijetí, Tvůrčí dětství. Imunitní posílení,Umění se prosadit,Otevření se intimitě a další.....

Do ženských meditací se formou ženských aspektů promítá ženský prožitkový rituál, který umožní ženě spojit se sama se sebou. Učí ženy spontálnímu tanci, využívá rezonančních technik, a blahodárné cvičení přírodní léčby , dále používá mudry, vědomý dotek , meditační a relaxační techniky, které vedou k vnitřní transformaci životní síly a sexuality. Taneční meditace umožňují poznání energetického kódu pro omlazování a zkrášlení ženy.

Meditace provázejí ženy na cestě za jejich ženstvím. Moudré ženy se vydávají na tuto cestu, zaměřují se na sebe, uvědomují si své tělo, vnímají sami sebe. Vyjadřují se, tančí, zpívají a osvobozují se. Pozorností k sobě samé podporují svou psychickou sílu a objevují své jedinečné vlohy.

Vytváření meditačního stavu vede k uvolnění a ozdravění těla, harmonizování psychické zátěže a různých emocionálních a mentálních konfliktů. Soudobá žena vlivem západní civilizace často ztrácí své ženské vlastnosti a přebírá mužské role. Ženské meditační techniky umožńují ženě uvědomit si, kde se nachází a změnit svůj stav účinnými metodami. Meditace je nejvyšší formou přírodní léčby a má nejhlubší dopad. Dokáže zasáhnout příčinu problému a pracovat s ní.

Díky nabízeným metodám může žena znovu objevit svou hravost, podporovat smysl pro umění a tvořivost, zároveň poznat jak zachází se svou mužskou silou. Toto uvědomění umožní harmonizaci ženské a mužské síly. Vyvážení obou principů povede k úžasné spolupráci žen a obnově celé společnosti.


Individuální terapie

Regresní terapie  umožňuje hledat příčiny našich problému v souladu s naší duší, někdy se dostáváme hodně hluboko do minulosti....


Vědomé doteky

Masáže vědomých doteků pomáhá ženám uvědomit si krásu svého těla a mají léčivý účinek na tělesné i psychické úrovni.


    Provázení duší 

Setkání se smrtí v nás nechává hlubokou stopu a často nás zastihne nepřipravené. Jedinou jistotou našeho života je právě jeho konec, ale naše společnost se tomuto důležitému tématu vyhýbá velmi důsledně. Výsledkem je naše nejistota až strach.

    Myslíme si, že máme dost času, a pak nás může nepříjemně zaskočit odchod někoho blízkého. Zvlášť, když jsme se nestihli rozloučit, omluvit nebo poprosit o odpuštění. Pak  nás to může trápit i dlouhou dobu. 

     Také při úmrtí v rodině jsme smutní a v emocích. Proto se snažím v těchto případech pomoci...